Hjärtsäker zon

Om Cardius

cardius-logotypeGeneralagent för Europas ledande tillverkare av hjärtstartare. Vi hjärtsäkrar Sverige! Läs mer

INGA ÄNDRINGAR I RIKTLINJER FÖR HUR HJÄRT-LUNGRÄDDNING SKA UTFÖRAS 19 augusti, 2019

De senaste dagarna har det varit många inslag i media om en registerstudie av Gabriel Riva, Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet som publicerades i den ansedda tidskriften Circulation i våras (”Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest After Standard Cardiopulmonary Resuscitation or Chest Compressions Only Before Arrival of Emergency Medical Services”). Det har förekommit en del otydliga formuleringar i media angående resultaten i studien, vilket kan föranleda läsare eller tittare att tro att riktlinjerna för hjärt-lungräddning nyligen har ändrats. HLR rådet vill förtydliga att inga förändringar har skett hur HLR ska utföras av livräddare. Nuvarande internationella riktlinjer i HLR publicerade av European Resuscitation Council (ERC) i oktober 2015 gäller fortfarande. Personer som är utbildade i HLR och är villiga att utföra både inblåsningar och bröstkompressioner ska göra detta. Det innebär 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar som repeteras tills annan hjälp anländer. Personer som inte har deltagit i någon HLR kurs ska endast utföra bröstkompressioner. Larmoperatörerna på 112 ger instruktioner i telefon HLR (T-HLR) om man som livräddare känner sig osäker eller aldrig har gått en HLR kurs. Det innebär att man endast ska utföra kontinuerliga bröstkompressioner utan avbrott tills annan hjälp anländer. HLR instruktörer ska undervisa i de metoder som finns beskrivna i HLR rådets olika utbildningsprogram. Nästa uppdatering av riktlinjer inom HLR, defibrillering, vård efter hjärtstopp mm sker på ERC kongressen i Manchester den 22-24 oktober 2020. Nytt utbildningsmaterial från HLR rådet lanseras i maj 2021 på Sveriges stora HLR konferens i Göteborg.