I ett samarbetsprojekt mellan Hjärt-Lungfonden och Swedish Standards Institute (SIS) har HLR rådet tagit fram kriterier för en hjärtsäker zon. Det är t ex att HLR utbildning sker årligen, det finns larmrutiner om ett hjärtstopp inträffar, att hjärtstartaren är skyltad enligt standard mm. (se ovan). Intyg om att kriterierna för hjärtsäker zon är uppfyllda kan laddas ner gratis av HLR instruktörer efter inloggning på Utbildningsregistret:

https://www.cpr-council.se/kurs/logon.php

Svensk standard SS 280000:2015 ”Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer” kan laddas ner gratis från SIS:

https://www.sis.se/produkter/halso-och-sjukvard/medicin-allmant/ss2800002015/

Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige (BFHS) beskriver på sin hemsida vad en hjärtsäker zon innebär, och där listas också de representanter som deltagit i framtagandet av SIS standarden:

http://www.bfhs.se/hjartsaker-zon

Läs även mer på Hjärt-Lungfondens hemsida:

https://www.hjart-lungfonden.se/-Nyheter-/Hjartsakra-Sverige/Hjartsaker-zon/

I Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) kan numera ägare av hjärtstartare registrera om apparaten ingår i en hjärtsäker zon. Klicka på pilarna till vänster i det vita adressfältet, där kan knappen hjärtsäker zon aktiveras och zonerna syns nu på kartan som röda markeringar.

https://www.hjartstartarregistret.se

HLR rådet 180516/I. Hasselqvist-Ax