Nu räddar vi fler liv!

Cardius utbildar fler arbetsplatser och lägger grund till ökad hjälpinsats och ökar trygghet och handlingskraften i HLR och Första Hjälpen på arbetsplatserna. Cardius har fått ökat förtroende och möjlighet att utöka utbildningarna runt om i Sverige. Det är vi stolta över!